piątek, 5 listopada 2010

Stawki podatku akcyzowego od paliw płynnych od 1.5.2004 r.

31.12.2011 Nowa wersja tego wpisu została zamieszczona pod adresem: http://mrc.tychy.pl/blog/?id=243&wersja=0


Aktualizacja wpisu z czerwca 2008.

Ostatnio głośno się zrobiło o podatku akcyzowym od paliw samochodowych, więc postanowiłem sprawdzić i przypomnieć sobie, jak kształtowały się jego stawki na przestrzeni  ostatnich lat - od 1 maja 2004 r. Nie gwarantuję, że poniższe dane są prawidłowe, to tylko moja amatorska interpretacja wydanych aktów prawnych.

  1. Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. 2004 nr 29 poz. 257) ustanowiła stawki akcyzy w wysokości 2000 zł/1000 l dla paliw ciekłych oraz 700 zł/1000 kg dla gazu. Stawki te miały obowiązywać od 1 maja 2004 r., jednak wcześniej wydano...
  2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego (Dz.U. 2004 nr 87 poz. 825), które obniżyło stawki do 1514 zł/1000 l benzyny, 1141/1063/1014 zł/1000 l oleju napędowego, 630 zł/1000 kg gazu płynnego - od 1.05.2004 r.
  3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego (Dz.U. 2004 nr 113 poz. 1190) obniżyło stawkę podatku akcyzowego dla benzyn do 1464 zł/1000 l - od 18.05.2004 r.
  4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego (Dz.U. 2004 nr 279 poz. 2763) podniosło stawki do 1565 zł/1000 l benzyny, 1180/1099/1048 zł/1000 l oleju napędowego oraz 695 zł/1000 gł gazu płynnego - od 1.01.2005 r.
  5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego (Dz.U. 2005 nr 177 poz. 1473) obniżyło stawkę podatku dla benzyny do 1315 zł /1000 l - od 15.09.2005 r. - zobacz, czy obniżka akcyzy miała wpływ na ceny paliw we wrześniu 2005?
  6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego (Dz.U. 2006 nr 246 poz. 1805) podniosło na powrót stawkę podatku akcyzowego od benzyny na 1565 zł/1000 l - od 15.01.2007 r.
  7. Od 1 marca 2009 obowiązuje nowa Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. 2009 nr 3 poz. 11 ze zm.), w której stawki akcyzy zostały zapisane bezpośrednio, zatem nie może ich już zmieniać Minister Finansów rozporządzeniem, lecz Sejm w drodze zmiany ustawy. Zapisane w niej stawki to: dla benzyny 1565 zł/1000 l, dla oleju napędowego 1048 zł/1000 l, dla LPG 695 zł/1000 l.

Brak komentarzy:

Obserwatorzy

Popularne posty